Rokan Hulu

SK.878/Menhut-II/2014

Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.499 .693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: